Lesezeichen vom 23.10.2016

  • Anfan­gen Caro­lin Emckes Dan­kes­re­de anläss­lich der Ver­lei­hung des Frie­dens­prei­ses 2016
  • Het ant­woord op popu­lis­me is niet méér fatso­en. Inte­gen­de­el “Het rechts-populisme bereikt Duit­s­land rela­tief laat. In Neder­land bestaat het al 15 jaar, en in Vla­an­de­ren al 25. Ik ben Vlaams, woon in Ber­li­jn en schri­jf arti­kelen en boe­ken die in Neder­land wor­den uit­ge­ge­ven. En nu kijk ik hoof­dschud­dend toe hoe Duit­s­land van­daag pre­ci­es dezelf­de fou­ten maakt als Neder­land en Bel­gië zoveel jaar gele­den.”
Weiterlesen

Leningrad – Exponat

Weiterlesen